SK Gjøvik-Lyn juniorlag

Juniorlagene i klubben vår er en fin gjeng som gjør det godt i kamper mot andre lag. Vi har en rekke spillere som er ambiøse, trener seriøst og har talent for å sparke fotball på topp nivå. Disse utgjør vår viktigste rekrutteringskilde til A-lagene for voksne, hvor det alltid er plass for nye, friske krefter som kan være med å løfte FK Gjøvik-Lyn videre.

Junior – menn

Fra klubbens og lagledelsens side, er det viktig å ta vare på juniorspillerne og følge dem tett opp.

Mens yngre spillere er mest opptatt av å ha det artig og få utfolde seg fysisk i trygge omgivelser, er det mer alvor for juniorene. De er nå gamle nok til å gå på gymnas og gjøre seg opp tanker og valg om hva de vil gjøre videre inn i voksenlivet.

For noen er det nå de tar farvel med klubben vår og kanskje flytter vekk for å studere. Andre ser de har både talent og lyst til å satse skikkelig et par år til. Se hvor langt de kan nå som fotballspillere med et godt støtteapparat rundt seg.

FK Gjøvik-Lyn har gode og kvalifiserte trenere og lagledere til å følge opp juniorspillerne. Ungdommen får klar beskjed fra første trening at det er hvor mye innsats de legger ned i fotballtreningen fremover, som avgjør hvor god utvikling de kan realistisk forvente!

Juniorspillerne får tilbud om å trene så mye som de selv ønsker og har ambisjoner til; både en, to og tre ganger i uken, samt borte- og hjemmekamper. Hviletid mellom treningene er også viktig for at kroppen skal ta seg inn igjen.

Gutter

FK Gjøvik-Lyn har en tydelig filosofi overfor juniorspillerne. En dyktig lagledelse er pådrivere overfor spillerne og bevisstgjør dem på at nå er det de selv – ungdommen – som avgjør og har innflytelse på hvor langt de vil drive det som fotballspillere!

Lagledelse i skrivende stund:

Arne Moen : Fysisk trener
Arne Wold : Lagleder lag 2
Frode Søbye : Hovedtrener G16

Hanne Lilleby : Lagleder Elite
Jonas Jacobsen : Trener lag 2
Sofie Skre : Fysisk trener

Ståle Tandsether : Trener Elite
Thorbjørn Lønstad : Trener lag 2
Tore Sorknes : Koordinator G16
Vidar Kvernvold : Fysisk trener

Gutter 16 Elite og Gutter 16 Bredde

Alle 16-årige gutter som har lyst til å spille fotball hos FK Gjøvik-Lyn vil automatisk få spille- og trenetid i gruppen G 16 Bredde.

De guttene som utviser ekstra lyst, iver og talent, vil få tilbud om flere treningsdager, tettere oppfølging – og anledning til å spille på et høyere og mer krevende nivå gjennom gruppen G 16 Elite.

Fra 2017 har Norges Fotballforbund (NFF), avdeling Indre Østland Fotballkrets (IØFK), vedtatt å innføre også aldersklassen Gutter 15 år.

Dette er et pilotprosjekt, sammen med endringer også i jenteklassen, som skal følges nøye underveis og evalueres etter 2017-sesongen for vurdering om dette skal forbli permanente, nye aldersklasser for ungdomsfotballen vår.

Varslede endringer for Jenter

De siste årene har FK Gjøvik-Lyn hatt et eget jentelag i aldersklassen 16 år.

Dette endres fra 2017.

Norges Fotballforbund (NFF), avdeling Indre Østland Fotballkrets (IØFK), har vedtatt å innføre endringer, både for gutteklassen og jenteklassen.

Jenteklassen J 16 deles opp i to grupper og erstattes av de nye klassene Jenter 15 og Jenter 17.

Det formelle vedtaket fra forbundet (IØFK) lyder som følger :

NFF Indre Østland Fotballkrets innfører klassene Jenter 15 og Jenter 17 fra og med sesongen 2017. Det inviteres til spill på to nivåer. Det inviteres til 11-erfotball primært, med 7-erfotball som et alternativ.

Privacy Policy