Fotballfritidsordning for alle 2.-4. klasse elever

Tre dager i uken; mandager, tirsdager og torsdager, arrangerer vi Fotballfritidsordning på Gjøvik stadion, bare avbrutt av skoleferiene.

FK Gjøvik-Lyn har siden 2014 drevet med Fotballfritidsordning (FFO) for elever i 2.-4.klasse fra Fredheim og Gjøvik skole. Barna får både et varmt måltid, leksehjelp og ikke minst sportslige aktiviteter under kyndig ledelse av voksne trenere.

Travle foreldre med lange arbeidsdager kan berolige seg med at barna deres er i trygge hender når de deltar i vår Fotballfritidsordning. Vi henter dem på skolen med egne biler klokken ett mandagene, tirsdager og torsdager.
Den første timen, frem til halv tre, bruker vi til å gi barna en deilig og næringsrik varmrett, etterfulgt av tid for lekser. Her kan barna hjelpe hverandre med lekseoppgavene, samt spørre oss voksne om tips og råd til besvarelsene. Leksearbeidet foregår på et såkalt “stille rom” med voksne instruktører til stede hele tiden.
Så blir det tilrettelagt trening neste halvannen timen fram til klokken fire. Selvsagt mye fotballspilling og øvelser med ball, men også generelle leker og aktiviteter som gir barna både styrke og utholdenhet på en morsom og trygg måte. Barna skal oppleve både bedre motorikk og skjerpede koordineringsevner etter å ha vært gjennom aktivitetene våre!
Målet for Fotballfritidsordningen hos oss i FK Gjøvik-Lyn, er at barna skal føle seg verdsatt, inkludert, hjulpet og skjerpet! Hos oss skal de få utvikle gode vaner, styrke kropp og balanseevner, og oppleve å bli flinkere i en rekke ting og øvelser.
For å sikre kvaliteten på aktivitetene til barna, har vi i fotballklubben engasjert både våre egne trenere, samt aktive spillere fra A-lagene våre og 3.-klasse elever fra idrettslinja på Lena videregående skole.
Når barna er ferdig med felles treningsøvelser kan de leke fritt under oppsyn av våre voksne fram til de blir hentet av sine foresatte. De siste, gjenværende barna kjører vi tilbake til Fredheim og Gjøvik skole fra stadion når klokken blir kvart over fire.
Ikke alle elevene slutter samtidig disse skoledagene, så vi passer på å få alle med oss – og trygt hjem igjen på slutten av dagen.

Fotballfritidsordningen (FFO) er godkjent av Norges Fotballforbund (NFF). FK Gjøvik-Lyn har fått mye ros for både det sportslige innholdet til barna, og måten vi ellers har organisert dette tilbudet.
Foreldre og andre foresatte som måtte ønske ytterligere informasjon og lære mer om hva Fotballfritidsordningen går ut på og innebærer, kan kontakte oss via telefon eller over nettet (f.eks via Facebook). Dere er også hjertlig velkomne til å besøke oss på Gjøvik stadion og se hvordan barna har det disse tre dagene med aktivitetstilbud etter skoleslutt; mandager, tirsdager og torsdager.

Fotballfritidsordningen har bredt seg utover hele Norge og har vist seg å ikke bare skape framtidige, dyktige fotballspillere, men også gi en betydelig samfunnsgevinst i form av sunn ungdom med gode vaner de tar med seg videre i livet!

Ulike priser – tilrettelagt tilbud

Ikke alle har behov for, eller ønske om, at barna skal være med på FFO tre dager i uka. Vi har derfor åpnet for at barn kan få bli med også to dager eller kun én dag ukentlig i skolehalvårene.
Full pakke med tre dagers aktiviteter i uka koster 1.600 kroner i måneden. For to dager ukentlig program, er prisen kr 1.150, mens én dag i uken kommer på kr 750 pr måned.
Noen av barna har følge av søsken fra samme eller andre klassetrinn. Da innvilger vi selvsagt søskenmoderasjon og familierabatter! Alle søsken kan bli med og delta 3 dager i uka for kun 1.300 kroner. Ønsker de å være med 2 dager ukentlig er prisen nede i 800 kroner, mens for én dag i uken koster det bare 550 kroner for søskene til første barnet i FFO.

Vi har fortsatt plass til flere barn i Fotballfritidsordningen – så kontakt oss da vel!

Privacy Policy